Vi holder til i Baker Østbys vei 10, 1351 Rud

Sentralbord tlf:
 67 17 74 40 
Epost: firmapost@arba.no 
Besøksadresse: Baker Østbys vei 10, 1351 Rud 
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud

Ansatte Formidling

Charlotte Mæhlum

Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening

Tlf: 926 82 777


Charlotte har 19 års erfaring fra arbeidsinkluderingsbransjen. Er opptatt av inkluderingsfaget og ser kontinuerlig etter nye og bedre metoder som avdelingen kan ta nytte av i det daglige arbeidet. Hun jobber målrettet med å utarbeide gode arbeidsformer som kan bidra til bedre formidlingsresultater og hvor den enkelte jobbsøker kommer raskere ut i arbeid. Hennes arbeidsoppgaver er også å følge opp avtalen med  Spesialistsykehuset for epilepsi, avdeling Solbergtoppen, samt funksjonsvurdering som er tiltak i regi av NAV Arbeidslivssenter.

Charlotte er god på organisering, se helheten, gjennomføre hensiktsmessige endringer og jobber målrettet. Er inkluderende og ønsker at alle skal bli sett og møtt på en god måte. Hun har troen på at hvert enkelt menneske har ressurser som de kan bidra med i samfunnet.

Aase Askvig Berg

Jobbveileder AFT

Tlf: 414 14 360


Da Aase kom til Arba i 2016 hadde hun med seg utdanning innen økonomi og psykologi, samt 10 års ledererfaring fra private næringsliv.  

Hun har mange års erfaring fra bemanning og rekruttering, relasjonsbygging, salg, kursutvikler og kursholder.

Hennes bakgrunn fra bemanningsbransjen har gitt forståelse for viktigheten av arbeid og arbeidets rolle og betydning for mennesker. Hun er teamorientert og opptatt av at vi skal spille hverandre gode, ved å dele med hverandre og samhandle mot et felles mål.

Anders Fanuelsen

Jobbveileder

Tlf: 419 29 397


Anders har arbeidet i bedriften som veileder i Ung I jobb siden høsten 2019. Han er utdannet innenfor pedagogikk og har mye veiledningskompetanse. 

Anders har mange års erfaring fra arbeid med mennesker som av ulike årsaker har havnet helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Han er opptatt av å finne gode løsninger som fungerer over tid og motiveres av å bistå mennesker med å nå sine mål.

Anders er også utdannet personlig trener og han har vært aktiv innenfor toppidrett i mange år, med blant annet landslagserfaring fra bandy og innebandy.


Anette Teigen

Jobbveileder AFT

Tlf: 915 81 869


Anette har jobbet i bedriften siden høsten 2012. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo og har mellomfagsstudier i idrett fra Norges Idrettshøgskole. Anette har mange års erfaring fra arbeid med mennesker med sammensatte helseutfordringer. Anette har utdanning i motiverende intervju (MI) og er sertifisert i kartleggingsverktøyet WIE.

Anette er positiv, opptatt av å skape tillit og gode relasjoner for å fremme mestring og utvikling for sine jobbsøkere.


Astrid Wilberg

Jobbveileder i AFT

Tlf: 469 75 701


Astrid er teamleder i kompetanseavdelingen i Arba Inkludering . Hun har meget lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering.  Hennes erfaringsgrunnlag bygger på over 30 års arbeid med de aller fleste av NAVs attførings- og inkluderingstiltak. Arbeidsområdene har spent over de fleste målgruppene som har hatt behov for bistand for å bli inkludert i arbeidsmarkedet. I tillegg har hun jobbet med arbeidsrettet rehabilitering av sykemeldte, samt  innsatte i fengsel.  Astrid har også 12 års erfaring som saksbehandler på Nav. Sentralt i hennes arbeid er veiledningi endringsprosesser, karriereveiledning og motivasjonsarbeid, for så å bistå den enkelte jobbsøker inn i arbeidsmarkedet. Hun bygger relasjoner og samarbeider tett med arbeidsgivere. Astrid er god på å etablere et godt samarbeid under trygge og inkluderende rammer, samt skape tillit og motivere. Hun blir glad og motiveres av å se det enkelte menneske i prosess og på  vei mot et nyttig ståsted. Astrid er utdannet innen kjemi, natur- og miljøforvaltning, yrkesfaglig veiledning, samt karriereveiledning.

Berit Lundberg

Key Account Manager

Tlf: 951 07 946


Berit har 10 års erfaring som jobbveileder hos Arba. Arbeidsoppgaver knyttet til dette er yrkeskartlegging, karriereveiledning og oppfølging av kandidater på «deres reise» tilbake til arbeidslivet. De siste årene har hun også jobbet som Key Account Manager (KAM). Et arbeid for å etablere partnerskapsavtaler mellom lokalt næringsliv og Arba. Hun er også en av Arba sine KAMr i NHO sitt rekrutteringsprosjekt «Ringer i Vannet».

Berit har videreutdanning i Supported Employment  og i Ernæring, Levevaner og Helse fra Høyskolen i Oslo/Akershus. I tillegg sertifisert i karriereveiledningsverktøyene VIP24 og Solberg Interessetest (SIT).

Tidligere arbeidserfaring fra det private næringslivet med kunderettet arbeid innenfor kontoradministrasjon, instruktørvirksomhet, IT, prosjektarbeid og salg. Hun har gode relasjonsskapende evner og er systematisk.

Bettine Nicotra

Jobbveileder AFT

Tlf: 464 81 874


Bettine har årsstudie i psykologi fra Universitetet i Bergen og bachelor i journalistikk fra Høgskolen i Oslo.

Hun har bakgrunn som miljøarbeider i omsorgsbolig, journalist i Asker og Bærum Budstikke og som frilanser innen TV-bransjen.

Bettine er opptatt av likeverdig kommunikasjon og trives med å motivere og veilede. Hun har stor tro på at alle har mulighet til å komme ut i arbeidslivet, og gleder seg over fremskritt med jobbsøkerne.

Charlotte Wiklund

Jobbveileder AFT

Tlf: 901 08 621


Charlotte er fra Uppsala, Sverige. Hun har en bachelor i Social Sience/Sosialpsykologi fra Uppsala universitet med fagene: psykologi, kriminologi og sosialpsykologi. En bachelor i Gestaltterapi fra Norsk Gestaltinstitutt as Høgskole. Hun er Vip24 sertifisert april 2015, Conexus.

Hun har har erfaring fra hotellbransjen (ca 4 år), ved Krisesenter for kvinner (1 år), Sosialtjenesten v/Rykkinn (7 år) og med Arbeid og Inkludering i DI gruppen/Arba siden august 2008.

Charlotte er genuint opptatt av mennesker og relasjoner, og fremstår som fleksibel, sosial, nysgjerrig, meningssøkende og kreativ i samtale med andre.

Cille Saastad

Jobbveileder AFT

Tlf: 413 09 405


Cille har syv års erfaring som veileder innen arbeids- og inkluderingsbransjen og har jobbet både individuelt og med grupper. Utdannet Siviløkonom og sertifisert Coach og har tidligere jobbet med produktmarkedsføring, samt vært selvstendig næringsdrivende innen markedsananlyse og coaching. Er sertifisert Mindfulnessinstruktør og bruker samtaleverktøyene WIE og MI.

Cille er opptatt av å se hele mennesket og at vi som individer blir bevisste på hva som gir og tapper oss for energi. Stressmestring er et verktøy hun med hell bruker i veiledningen. Er lyttende og nysgjerrig av natur og god til å skape tillit, både hos jobbsøkere og arbeidsgivere.

Glenn Kasland

Jobbveileder AFT

Tlf: 472 39 835


Glenn har en mastergrad i Organisasjon, Ledelse og Arbeid og en bachelorgrad i Internasjonal Utvikling med Statsvitenskap fra England. Han har jobbet på hovedkontoret til Leger Uten Grenser i Oslo. Glenn har skrevet masteroppgave om bedrifters samfunnsansvar. Han har stor interesse for sosialt entreprenørskap og har også engasjement for spørsmål rundt fremtidens fleksible globale arbeidsliv og samspillet mellom teknologi, robotisering og arbeidsprosesser.

Glenn har bodd mange år i utlandet, blant annet i Kazakhstan, Indonesia og Filippinene. År i utlandet har formet han som person, gitt han viktig innblikk og en refleksjonsevne til å forstå og snakke med mennesker fra forskjellige kulturer og bakgrunner. Glenn har også en del frivillig verv han er engasjert i, blant annet som flykningsguide for Røde Kors. 

Hege Jacobsen

Jobbveileder AFT

Tlf: 951 00 886


Hege har lang erfaring med kundebehandling og salgsprosesser. Hun er et ordensmenneske, pliktoppfyllende, kreativ, engasjert og tar initiativ og ansvar.

De siste 11 årene har Hege også fått erfaring innen arbeidsinkludering og funksjonsvurdering. Hege er veldig glad i å finne gode og tilfredsstillende løsninger for kunder og jobbsøkere.

Hege jobber også som stedlig veileder i Kløverbakken Barnehage.

Inger Helene Ruud

Jobbveileder AFT

Tlf: 952 66 363


Inger Helene har arbeidet med arbeidsinkludering siden 2007. Hun har en utdannelse innen pedagogikk fra Universitetet i Oslo og videreutdanning innen Karriereveiledning, Motiverende Intervju (MI), Supported Employment (SE) og Individual Placement & Support (IPS). Hun har også en rekke kurs og sertifiseringer i relevante yrkes- og karriereveiledningsverktøy.

Inger Helene er en utpreget optimist som evner å se muligheter fremfor begrensninger. Hun er faglig engasjert, lar seg lett begeistre og arbeider målrettet.

Joakim Dahl-Solheim

Jobbveileder

Tlf: 906 36 698


Joakim har sin bakgrunn fra HoReCa-bransjen med bla restaurant, bemanning og rekruttering. Med seg til Arba har han 8 års ledererfaring innen salg og service.

Joakim er en relasjonsbygger som også er spesielt opptatt av å gjøre en positiv forskjell i hverdagen til andre. Gjennom trygghet, forståelse og empati inspirerer han andre til å finne sitt potensiale.

Jonas Grønn

Jobbveileder AFT

Tlf: 924 01 951


Før Jonas kom til Arba Inkludering hadde han arbeidserfaring fra ulike bransjer, hovedsakelig innen salg og service. Han hadde lenge hatt stor interesse for personlig vekst da han i 2008 fulgte et toårig utviklings- og coachingprogram ved utdanningsinstitusjonen Huma Nova. Parallelt med jobben som miljøterapeut i en sosialt oppsøkende tjeneste for ungdom, utdannet han seg til sosionom ved VID vitenskapelige høyskole.

Jonas mener at jobbsøkere med en ikke-strømlinjet CV i mange tilfeller besitter en type erfaringer og egenskaper som gjør de mer ressurssterke enn de er bevisst selv. Disse ressursene legger han stor vekt på å identifisere og realisere i samarbeid med den enkelte. Jonas tilstreber å etablere gode relasjoner til sine jobbsøkere i et samspill med tett oppfølging og ansvarliggjøring.

Julia Mjør

Jobbveileder AFT

Tlf: 951 57 330


Julia er utdannet fysioterapeut, har eksamen fra BI i rekruttering og læringsprosesser og har grunnfag i psykologi. Arbeidserfaringen strekker seg fra fysikalsk behandling og veiledning, gjennom ansvar for utvikling av arbeidsprosesser og forbedringsarbeid som kvalitetsleder på rehabiliteringssenter, til rekruttering og bemanning. 

Julia er glad for å ha med seg denne faglige bredden inn i jobbveilederrollen. Hun opplever at hennes perspektiver fra de forskjellige rollene hun har hatt, som behandleren, utvikleren og rekruttereren er en styrke i arbeidet på Arba Inkludering. Hun brenner for å bistå personer i egen prosess med arbeid som målsetning!

Julia har jobbet i Arba Inkludering siden august 2015.

Kenneth Erlandsen

Jobbveileder AFT

Tlf: 482 76 924


Kenneth er Teamleder i kompetanseavdelingen i Arba Inkludering og har jobbet i bedriften i seks år. Han har bachelor i kulturledelse fra Høyskolen i Sørøst-Norge, samt videreutdanning i organisasjon og personalledelse. Kenneth er også utdannet innen Supported Employment fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gjennom sine år i bedriften har Kenneth jobbet med alle arbeidsrettede tiltak. I tillegg til å være teamleder jobber Kenneth med veiledning, med spesielt fokus på minoritetsspråklige jobbsøkere. I Kløverbakken barnehage har Kenneth kontortid på onsdager. Der driver han veiledning for jobbsøkerne, hvor målet er å komme ut i ordinær jobb. Barna i Kløverbakken får ta del i Kenneths gode omsorg og tilstedeværelse. Ingen får så mange klemmer som Kenneth!

Kjersti E. N. Tangedal

Jobbveileder AFT

Tlf: 936 98 911


Kjersti har jobbet med arbeidsinkludering siden 2014. Hun er utdannet sosionom med kompetanse fra arbeid med enkeltpersoner, grupper, samtaleteknikk, kartlegging m.m. Hun har erfaring i veiledning av mennesker med sammensatte utfordringer, og er opptatt av godt samarbeid på tvers av instanser. Hun er sertifisert i kartleggingsverktøyene Vip24 og Jobpics. Hun har jobbet med tiltakene Avklaring, APS, APS migra, KIA og er veileder for mennesker med epilepsi i yrkesrettet rehabilitering (samarbeid med SSE).

Kjersti er også utdannet grafisk designer og har arbeidet som marketingansvarlig i privat næringsliv, i tillegg til barnehage.

Kjersti er god på organisering og jobber målrettet. Hun er god på å skape gode rammer for utvikling, trygghet og tillitt, både for jobbsøkere og kolleger. Hun er et JA-menneske, opptatt av at alle skal føle seg inkludert, og er avdelingens verneombud.

Lise Markant Kølbel

Jobbveileder AFT

Tlf: 953 65 527


Lise er teamleder i tiltaket Arbeidsforberedende trening. Hun har bl.a 25 års erfaring i ulike roller som avdelingleder i privat næringsliv, med fokus på ledelse, HMS, rekruttering, salg, service og kundebehandling. I tillegg har hun jobbet med miljøsertifiseringer og We Care i Nordic Choice Hotels.

Lise har vært en stor bidragsyter i pilotprosjektet APS i ordinær virksomhet. I tillegg har hun hatt ansvaret for ARBA/IKEA-modellen siden 2010, hvor vi har sysselsatt mange flotte jobbsøkere. Lise har vært hos oss siden desember 2009.

Lise har gjennom  hele sin yrkeskarriere jobbet med mennesker i ulike relasjoner, og har meget gode og dokumenterte resultater hele veien. Hun er løsningsorientert, handlekraftig, lojal og positiv og ikke mist opptatt av å skape trygghet og tillit. Hun stortrives med å bidra til å skape en bedre hverdag for sine relasjoner.

Maja Rasmussen

Avdelingsleder UNG I JOBB

Tlf: 993 50 049


Maja er utdannet innenfor sosialantropologi, pedagogikk, livssyn og etikk. Hun har 9 års jobberfaring fra arbeid og inkluderingsbransjen. I 2011 var hun med å starte opp UNG I JOBB, og er i dag teamkoordinator for dette tilbudet.

Maja er opptatt av å imøtekomme mennesker med respekt, anerkjennelse og bekreftelse. Hun er innovativ og blir motivert av å utvikle gode løsninger sammen med jobbsøkere og medarbeidere.

Margrete Moen

Jobbveileder

Tlf: 466 30 557


Margrete er  utdannet innen internasjonal PR og arabisk språk. Hun skrev bacheloroppgaven om fortolkning av Islam på arabisk og behersker også muntlig arabisk. Har sammensatt erfaring fra både arbeid med kommunikasjon, kursholder for minoritetsspråklige og kultur- og frivillighet.

Margrete har bodd i Danmark og Marokko og er opptatt av både likheter og ulikheter i de forskjellige land, kulturer og religioner, og etterstreber å bruke dette som en ressurs i det daglige arbeidet med målgruppen flyktninger i Arba. Hennes viktigste strategi er å komme tett på menneskene hun jobber med, skape en fortrolighet og åpenhet. Humor og kjærlighet er de viktigste verktøyene hun bruker for å oppnå mine mål med deltakerne. 

Marte Lilloe Styrmoe

Jobbveileder

Tlf: 977 68 084


Marte er utdannet i fred- og konfliktstudier fra Bjørknes høyskole og religion og samfunn fra UIO. Hun har hatt flere utenlandsopphold, blant annet i Midtøsten, Tanzania og Argentina. Hun har vært tett tilknyttet FNs arbeid i disse områdene og har blant annet vært observatør i ICCR og arbeidet med menneskerettigheter i Argentina.

Marte er et samfunnsengasjert medmenneske med en sterk rettferdighetssans. Hun har tidligere vært politisk aktiv og har hatt flere politiske verv i Bærum kommune.

Hun har bred erfaring fra arbeid med mennesker i ulike aldre og arenaer og har god trening i å skape relasjoner mellom mennesker og trygge det sosiale miljøet.

Torkil Lehn

Jobbveileder AFT

Tlf: 913 18 755


Torkil er utdannet bachelor i spesialpedagogikk. han har jobbet en del år med læring og motivasjon basert på kognitiv læringsteori, og de siste 3 ½ årene med behavioristisk læringsteori (atferdsavtaler, atferdsvitenskap). 

Trond Berg

Jobbveileder AFT

Tlf: 404 77 092


Trond er utdannet siviløkonom og har mange års erfaring fra det private næringliv. Han har vært kjøpmann og også seniorkonsulent hos Norsk Kjøpmannsinstitutt.  Han har  tidligere jobbet som økonomikonsulent i Bærum Kommune. Han begynte i Arba i 1999 (den gang Mølla Kompetansesenter) og har hatt flere ulike oppgaver her,  som bl.a økonomikonsulent, kursleder, butikkleder -  og nå i flere år som jobbveileder i Formidling.

Han praktiserer karriereverktøyet WIE, er lisensiert SMART-instruktør, har kurs i SE (supported Employment) og har holdt kurs innen økonomi og jobbsøk.

Arba formidling logo

Arba formidling:

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
Epost: firmapost@arba.no

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det. Du kan lese vår cookie-/personvernserklæring her

Dette er Arba inkludering AS:

Følg oss:

Facebook ikon Linked in ikon Instagram ikon

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Personvernerklæring

ASVL
Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as