Metoder og verktøy

Jobbveiledere i Arba Inkludering innehar inkluderingskompetanse og bruker denne kompetansen og erfaringen i det daglige arbeidet med den enkelte jobbsøker. Kompetansen er en kombinasjon av sosialfaglig og arbeidsplassfaglig kompetanse.

Hovedvekten av ansatte har lang erfaring fra arbeidsinkludering. De er spesialister på å innhente hensiktsmessige og troverdige arbeidsgivere som kan tilby arbeidstrening hvor tilrettelegging og oppfølging står i fokus. I tillegg har de lang og bred erfaring med å kartlegge, avklare og jobbe målrettet for at den enkelte deltaker får økt livskvalitet, kommer nærmere sitt mål mot arbeid og hvordan de kan få en meningsfull arbeidsdag og ikke minst et godt liv.

Brukerperspektivet

I møte med deltakere i AFT ligger brukerperspektivet til grunn. Jobbveileder møter den enkelte deltaker med en likeverdig holdning, med empati og med respekt for deres preferanser og ønsker.

Jobbveileder har kompetanse i ulike samtalemetoder og i å skape en god og trygg relasjon til deltaker. Dette gjøres blant annet gjennom en tilstedeværende lyttende holdning, ved å stille åpne spørsmål, vise oppriktig interesse og respekt for den enkelte deltakers situasjon.

Jobbveileder ved Arba har gjennom sitt arbeid på ulike arenaer og med ulike målgrupper, opparbeidet seg lang erfaring med tillitsskapende relasjonsbygging. Et arbeid som er avgjørende for at deltaker skal oppleve seg hørt og sett, og dermed ivaretatt. Dette er en viktig bærebjelke for motivasjon og endringsarbeid, og for å skape oppslutning om felles mål på individnivå.

Supported Employment

Supported Employment innebærer bistand til deg som har sikte på å få eller beholde arbeid i ordinært arbeidsliv. Metoden gir deg individrettet og tilrettelagt støtte og oppfølging med ordinært arbeid som mål.  Jobbveileder bistår deg med oppstart av jobbsøking på jobber i ordinært arbeidsliv som matcher dine ønsker og kompetanse. Tilbudet er fleksibelt og utformes slik at ulike elementer kan kombineres. Det tilbyr også støtte til arbeidsgiver for å understøtte den enkeltes individuelle inkluderingsløp og for å styrke inkluderingskompetansen i virksomheten.

Motiverende intervju – MI

Et samtaleverktøy som benyttes av jobbveileder er Motiverende Intervju (MI). Et samtaleverktøy som blant annet brukes til utforsking av deltakers indre motivasjon til endring av egen adferd. Deltakers tanker og følelser om hans eller hennes egen situasjon står i sentrum, og det vil være fokus på personens forståelse av seg selv, sine ressurser og muligheter. MI har som mål å styrke en persons egen motivasjon og forpliktelse til endring. 

Løsningsfokusert tilnærming – LØFT

I samtalen med jobbveileder er det et kontinuerlig arbeidsrettet fokus. Vi jobber metodisk med Løsningsfokusert tilnærming (LØFT). LØFT bidrar til at deltaker får økt innsikt i egne muligheter på arbeidsmarkedet og ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. Som navnet sier har metoden en løsningsfokusert tilnærming til endringsarbeid og egner seg godt til å synliggjøre mestringsområder og løfte frem strategier som allerede fungerer, slik at vedkommende kan gjøre mer av dette.

LØFT handler om hvordan jobbveileder møter deltaker, om samtaler som har til hensikt å styrke den enkeltes ressurser, og hvordan jobbveileder ved å stille gode, løsningsfokuserte spørsmål og være aktiv lyttende bidrar til at deltaker blir bevisst egne styrker og ønsker, og motiveres til å gjøre noe med egen situasjon. 

Felles metodisk tilnærming

Arba har gjennomgående rutiner for å ivareta brukermedvirkning og sikre systematiske tilbakemeldinger fra deltakere:

«Migranorsk» Språkopplæring for minoritetssppråklige

Migranorsk er et språkopplæringsprogram for personer med fremmedspråklig bakgrunn som har behov for å utvikle sine arbeidsrelaterte norskkunnskaper for å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning.

Karriereveiledning

Jobbsmak er en utprøving eller observasjon på en arbeidsplass som gir jobbsøker mulighet til å prøve ut og/eller få kjennskap til ett eller flere yrker på kort tid, og med tett oppfølging.

Jobpics er et billedbasert interesseutforskingsverktøy som kan brukes av alle. Det er særlig godt egnet for de som av ulike grunner foretrekker et billedbasert verktøy. Jobpics består av bildekort med bilder av ulike yrker. På billedkortene er det også tilhørende interessekode, krav til utdanningsnivå for det gitte yrket og en oversikt over beslektede yrker.

Work Interest Explorer (WIE) er et nettbasert lærings- og arbeidsverktøy som brukes til å utforske interesser, yrkes- og utdanningsmuligheter, samt å ta et helhetlig og realistisk valg. En del av WIE er basert på RIASEC-systemet, som deler interesser i kategoriene; praktisk (R), teoretisk (I),kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S).

VIP 24 er et profil- og samtale­verktøy for arbeidslivs­vei­ledning som kart­legger verdier, interesser og personlige pre­feranser. Verktøyet har fokus på 24-timers menneske og kartlegger frisk­faktorer og kilder til overskudd og arbeids­glede.

Arba formidling logo

Arba formidling:

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
Epost: firmapost@arba.no

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det. Du kan lese vår cookie-/personvernserklæring her

Dette er Arba inkludering AS:

Følg oss:

Facebook ikon Linked in ikon Instagram ikon

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Personvernerklæring

ASVL
Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as