Jobbveiledere i Arba Inkludering innehar inkluderingskompetanse og bruker denne kompetansen og erfaringen i det daglige arbeidet med den enkelte jobbsøker. Kompetansen er en kombinasjon av sosialfaglig og arbeidsplassfaglig kompetanse.

Hovedvekten av ansatte har lang erfaring fra arbeidsinkludering. De er spesialister på å innhente hensiktsmessige og troverdige arbeidsgivere som kan tilby arbeidstrening hvor tilrettelegging og oppfølging står i fokus. I tillegg har de lang og bred erfaring med å kartlegge, avklare og jobbe målrettet for at den enkelte deltaker får økt livskvalitet, kommer nærmere sitt mål mot arbeid og hvordan de kan få en meningsfull arbeidsdag og ikke minst et godt liv.

 

I møte med deltakere i AFT ligger brukerperspektivet til grunn. Jobbveileder møter den enkelte deltaker med en likeverdig holdning, med empati og med respekt for deres preferanser og ønsker.

Jobbveileder har kompetanse i ulike samtalemetoder og i å skape en god og trygg relasjon til deltaker. Dette gjøres blant annet gjennom en tilstedeværende lyttende holdning, ved å stille åpne spørsmål, vise oppriktig interesse og respekt for den enkelte deltakers situasjon.

Jobbveileder ved Arba har gjennom sitt arbeid på ulike arenaer og med ulike målgrupper, opparbeidet seg lang erfaring med tillitsskapende relasjonsbygging. Et arbeid som er avgjørende for at deltaker skal oppleve seg hørt og sett, og dermed ivaretatt. Dette er en viktig bærebjelke for motivasjon og endringsarbeid, og for å skape oppslutning om felles mål på individnivå.

Arba formidling logo

Arba formidling:

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
Epost: firmapost@arba.no

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det. Du kan lese vår cookie-/personvernserklæring her

Dette er Arba inkludering AS:

Følg oss:

Facebook ikon Linked in ikon Instagram ikon

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Personvernerklæring

Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as